Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo www.gurke.lt internetinėje parduotuvėje taisyklės

Prieš pradėdami naudotis ar registruotis mūsų elektroninėje parduotuvėje, susipažinkite ir perskaitykite šias naudojimosi sąlygas (toliau –  taisyklės). Registruodamiesi ir pirkdami  jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis taisyklėmis. Jei nesutinkate su šiose taisyklėse pateiktomis nuostatomis neturėtumėte naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios prieinamos www.gurke.lt interneto svetainėje.

Šiose Taisyklėse įtvirtinamos funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine. Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių kopiją susisiekti su mumis elektroniniu paštu. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip internetinės svetainės www.gurke.lt naudotojo, ir UAB „Versala“, kaip interneto svetainės www.gurke.lt savininko.

Asmenys, kurie nėra užsiregistravę interneto svetainėje, turės galimybę peržiūrėti ir naudotis tik dalimi interneto svetainėje pateikiamos informacijos ir neturės galimybės pasinaudoti tam tikromis mūsų teikiamomis paslaugomis. Tokie asmenys bet kuriuo atveju privalo laikytis šių Taisyklių, privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų interneto tinklapyje bei taikomuose teisės aktuose.

Patvirtindami šias Taisykles jūs patvirtinate ir garantuojate, kad susipažinote su šiomis Taisyklėmis ir kitomis taikomomis sąlygomis bei susitarimais (jei tokių yra) ir įsipareigojate laikytis šių Taisyklių naudodamiesi  www.gurke.lt interneto svetaine.

 1. Sąvokos

Toliau nurodytos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokias reikšmes:

1.1. Paskyra – interneto svetainėje  www.gurke.lt Kliento sukurta paskyra;
1.2. Paskyros sustabdymas – veiksmai, kuriuos inicijuoja Gurkė savarankiškai arba pagal pranešimą, kai Klientas pažeidžia šias Taisykles, Privatumo politiką ir kitas sąlygas ir taisykles, pateiktas Interneto svetainėje. Tuo atveju, kai naudojimasis Kliento paskyra yra sustabdytas, Klientui yra apribojama galimybė prisijungti ir naudotis Paslaugomis tol, kol sustabdymas bus panaikintas;
1.3. Klientas arba Jūs – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Gurkė interneto svetaine ir joje siūlomomis paslaugomis;
1.4. Registruotas klientas – Klientas, sukūręs Paskyrą www.gurke.lt;
1.5. Privatumo politika – politika, reglamentuojanti Jūsų asmens duomenų tvarkymą www.gurke.lt;
1.6. Paslaugos – visos paslaugos, kurias Gurkė teikia Klientui Interneto svetainėje;
1.7. Taisyklės – šios naudojimosi www.gurke.lt interneto tinklapiu taisyklės, kurios paskelbtos Interneto svetainėje;
1.8. Gurkė – UAB „Versalas“, pagal Lietuvos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304902937, buveinės adresas Lakštingalų g. 5, Vainotiškių k., Kėdainių r. sav., kuri administruoja www.gurke.ltinterneto tinklapį ir parduoda savo produktus bei paslaugas;
1.9. Pirkimo sutartis – tarp Kliento ir UAB „Versala“ arba Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kuri viešai skelbiama Interneto svetainėje https://www.gurke.lt/taisykles/
1.10. Interneto svetainė – internetinis tinklapis pasiekiama adresu www.gurke.lt;
1.11. Pirkinių krepšelis – prekių, kurias pasirenka ir nori įsigyti Registruotas klientas, sąrašas.

 1. www.gurke.lt Paskyra
  2.1. Norėdami naudotis Gurkė elektroninės parduotuvės paslaugomis Jūs turite teisę registruotis Gurkė interneto tinklapyje;
  2.2. Registracija Interneto svetainėje yra nemokama;
  2.3. Paskyros sukūrimui turite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio pašto adresą galite sukurti vieną Paskyrą;
  2.4. Visa informacija, kurią pateikiate sukurdami Gurkė Paskyrą, taip pat informacija pateikta naudojantis Paskyra ar bet kuriuo kitu metu pateikta informacija, turi būti tiksli ir teisinga;
  2.5. Registruodamiesi ir (arba) naudodamiesi Internetine svetaine, Jūs patvirtinate ir garantuojate Gurkė, kad Jūsų pateikta informacija ir (arba) duomenys ir (arba) dokumentai yra tikslūs, galiojantys ir bus tokie, kol panaikinsite savo Gurkė Paskyrą;
  2.6. Gurkė pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti leisti jums sukurti Paskyrą, nenurodant Jums tokio atsisakymo priežasties;
  2.7. Naudojantis Interneto tinklapiu neturėtumėte dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudotis Jūsų Paskyra jokiems tretiesiems asmenims. Visa atsakomybė už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą tenka Jums;
  2.8. Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos be Jūsų žinios, rekomenduojame pasikeisti slaptažodį. Apie bet kokius Gurkė Paskyros, slaptažodžių ar kitų saugumo priemonių pažeidimus, praradimus, ar vagystes turite nedelsiant informuoti www.gurke.lt. Bet koks nepagrįstas delsimas pranešti mums gali turėti įtakos Jūsų Paskyros saugumui, o taip pat sukelti Jums atsakomybę dėl nuostolių atlyginimo atsiradusių naudojantis Jūsų Paskyra.
  2.9. Gavus Jūsų pranešimą dėl šių Taisyklių 2.8 punkte nurodytų aplinkybių buvimą, Gurkė imsis pagrįstų priemonių, kad naudojimasis ir prieiga prie Jūsų Paskyros būtų sustabdyta. Gurkė negarantuoja, kad naudojimasis jūsų Paskyra bus sustabdytas nedelsiant ir neatsako už tai, kad naudojimasis Paskyra nebuvo nedelsiant sustabdytas ar užtruko ilgiau, nei galėjote tikėtis;
  2.10. Naudodamiesi www.gurke.lt internetine parduotuve, įsipareigojate laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų;
  2.11. Šios Taisyklės taikomos kartu su Privatumo politika (https://www.gurke/privatumopolitika/);
  2.12. Jūs turite teisę bet kada panaikinti savo Paskyrą pateikdami savo prašymą www.gurke.lt. Gavus Jūsų prašymą dėl Paskyros panaikinimo, Jūsų galimybė naudotis Gurkė Paskyra bus laikinai sustabdyta;
  2.13. Po Jūsų Paskyros panaikinimo, Gurkė Jūsų Paskyroje pateiktus duomenis saugos 6 mėnesius po Paskyros panaikinimo dienos. Per šį laikotarpį Jūs turite teisę bet kada atnaujinti savo Paskyrą neprarasdamas jokios informacijos, pateikdamas rašytinį prašymą Gurkė Interneto svetainėje nurodytais kontaktais;
  2.14. Jeigu per nustatytą terminą savo Paskyros neatnaujinsite, Jūsų Paskyra bus ištrinta;
  2.15. Po Paskyros panaikinimo (ištrynimo) informacija, kurią Jūs paskelbėte viešai išlieka ir nėra sunaikinama;
  2.16. Gurkė turi teisę bet kada sustabdyti Jūsų teisę naudotis Paskyra arba ją negrįžtamai ištrinti, jeigu Jūs pažeidžiate šias Taisykles ar kitaip neteisėtai naudojate Interneto svetainę ar Gurkė teikiamas paslaugas;
  2.17. Jeigu Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, sustabdymo laikotarpiu Jūs negalėsite pirkti Gurkė prekių bei naudotis kitomis paslaugomis;
  2.18. Jeigu pažeidėte šias Taisykles ir Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, informaciją apie pažeidimą bei Jūsų Paskyros statusą galite sužinoti kreipdamasis į www.gurke.lt.
 2. Pirkimo procesas, apmokėjimas ir pristatymas
  3.1. Kiekvienas Klientas gali naudotis Interneto svetaine, nepriklausomai nuo to ar jis yra užregistravęs Paskyrą ar ne. Paskyrai užregistruoti naudotas el. pašto adresas negali būti naudojamas apsiperkant be registracijos. Šiuo atveju būsite paprašyti prisijungti prie savo Paskyros, jei pateiktas el. pašto adresas bus atpažintas kaip užregistruotas Interneto svetainėje;
  3.2. Pirmasis pirkimo veiksmas registruotiems Klientams yra prisijungimas prie Paskyros;
  3.3. Suradę norimą įsigyti prekę(-es), paspauskite aktyvų lauką „į krepšelį“. Iš ten būsite nukreipti į puslapį, kuriame turėsite įvesti pristatymo ir atsiskaitymo informaciją. Įvedę šią informaciją ir pasirinkę norimą pristatymo būdą, pasirinkite galutinio patvirtinimo mygtuką, kad Jūsų užsakymas būtų užbaigtas;
  3.4. Apie Jūsų užsakymo būseną informuosime Jus elektroniniu paštu.

3.5. UAB Versala užsakymus vykdo tik gavus išankstinį apmokėjimą. Prekės paruošiamos ir išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas nuo pinigų gavimo.

3.6. Atsiskaitymo būdai: Paysera.

3.7. Atsiėmimas Kėdainiuose iš parduotuvės „Gurkė“ Dvaro g. 2, Kėdainiai – nekainuoja.

Įsigytus produktus galime pristatyti Jūsų nurodytu adresu visoje Lietuvoje.

3.8. Prekių pristatymas vykdomas per siuntų pristatymo bendrovę DPD kurjeriu. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., sekmadienį ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val. Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi). Pristatymo metu kurjeris turi teisę užsakovo paprašyti įrodyti savo amžių.

3.9. Tuo atveju, kai Pirkėjo Gurkė internetinės parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui arba 20 m. sulaukusiam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

3.10. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas Gurkė internetinės parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

3.11. Užsakymo metu komentaro laukelyje galima nurodyti papildomas pastabas, pavyzdžiui, pageidaujamą pristatymo datą ar laiką, ar reikalinga sąskaita-faktūra ir kitus su pirkimu ar pristatymu susijusius klausimus.

3.12. Prekių pristatymo terminas (nuo apmokėjimo patvirtinimo el. iki prekių pristatymo nurodytu adresu) – 7 darbo dienos. Šventiniu periodu pristatymas gali vėluoti.

SVARBU: Pristatymo terminas švenčių laikotarpiu gali užtrukti, apie ilgesnį pristatymo laiką informuosime asmeniškai. Parduotuvės administratorius nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

3.13. Jeigu nustatytu laiku užsakymas Jūsų nepasiekė, prašome nedelsiant kreiptis nurodytais kontaktais. Taip pat praneškite ir apie sugadintas ar pažeistas prekes.

3.14. Jeigu sutartu laiku kurjeris negali su Jumis susisiekti ir perduoti prekes nurodytu adresu, turėtumėte su kurjerių tarnyba susisiekti savarankiškai ir susitarti dėl naujo prekių pristatymo laiko.

3.15. Pakartotinis prekių pristatymas gali būti apmokestinamas iš naujo.

3.16. Jei planuojate didelį arba nestandartinių išmatavimų užsakymą, parašykite mums el.paštu info@gurke.lt dėl tikslesnės pristatymo kainos.

 1. Interneto svetainės turinys

4.1. Interneto tinklapyje pateikiami Gurkė prekių ir paslaugų sąrašai, aprašymai ir vizualizacijos;
4.2. Pirkti www.gurke.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 20 metų, juridiniai asmenys. Didžioji dalis produktų yra paženklinti amžiaus apribojimais. Užsisakydami prekę, kuriai taikomi su amžiumi susiję apribojimai, Jūs patvirtinate, kad esate reikalaujamo minimalaus amžiaus.

 1. Gurkė teisės

5.1. Gurkė turi teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto svetainės funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą Interneto svetainėje be išankstinio įspėjimo apie pakeitimą.
5.2. Gurkė turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti Gurkė Interneto svetainės veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju, Gurkė užbaigs vykdyti visus priimtus ir patvirtintus užsakymus, o pateikti naujų užsakymų per Gurkė elektroninės prekybos svetainę nebebus galima;
5.3. Pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pavyzdžiui, pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ir pan.), Gurkė turi teisę pakeisti paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar nutraukti jų teikimą. Jei Klientas nesutinka su tokiais pakeitimais, Klientas turėtų toliau nebesinaudoti Gurkė paslaugomis;
5.4. Jei Klientas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Gurkė turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Kliento registraciją.

 1. Konfidencialumas
  6.1. Paslaugų teikimo metu Gurkė tvarko Jūsų asmeninę, konfidencialią ir (arba) nuosavybės informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų asmens duomenis ir (arba) bet kokią kitą Jūsų pateiktą informaciją ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su Jūsų ir Gurkė santykiais. Įsipareigojame saugoti Jūsų pateiktą informaciją konfidencialiai ir naudoti tik tokiems tikslams, kurie susiję su paslaugų Jums teikimu. Jūsų pateikta informacija nebus naudojama jokiais kitais tikslais ar atskleista tretiesiems asmenims, kurie nėra susiję su paslaugų Jums teikimu;
  6.2. Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visais atvejais išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų susitarta kitaip arba kai atskleisti informaciją Gurkė įpareigoja teisės aktų reikalavimai ir to reikalauja įgaliotos valstybės institucijos arba kai tokia informacija jau yra vieša.
 2. Garantijų netaikymas
  7.1. Gurkė neteikia jokių garantijų dėl rezultatų gavimo naudojimosi Gurkė Internetiniu tinklapiu, paslaugomis, informacija ar turiniu metu. Klientas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Internetine svetaine;
  7.2. Gurkė neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės funkcionalumo, pateiktos informacijos ar turinio, o svetainė turi būti naudojama tokia, kokia ji yra paslaugų teikimo metu.
 3. Atsakomybės ribojimas
  8.1. Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus Gurkė yra laikomas atsakingu už atitinkamus pažeidimus, Gurkė atsakomybė yra ribojama patirtų tiesioginių nuostolių dydžiu. Kiek tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, šiose Taisyklėse numatytos teisinės apsaugos priemonės yra išimtinės ir taikomos tiek, kiek tai aiškiai nurodyti šiose Taisyklėse.
 4. Intelektinė nuosavybė
  9.1. Tinklalapio turinys, t.y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso www.gurke.lt. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Draudžiama naudoti Interneto svetainės turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui. Naudodamiesi Interneto tinklapiu Jūs neturite teisės dauginti, platinti ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu komerciniu tikslu;
  9.2. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad Jums yra žinoma, kad Gurkė turi išimtines teises į Gurkė prekių ženklus. Jūs neturite teisės naudoti Gurkė prekės ženklo jokiam produktui, paslaugai, domenui ar įmonės pavadinimo daliai, taip pat atlikti bet kokių veiksmų, kurie prieštarauja Gurkė išimtinėms teisėms, išskyrus, jeigu tokią teisę Jums suteikė Gurkė ir tik tokia apimtimi, kiek tai nurodyta išankstiniame Gurkė sutikime.
 5. Skundai
  10.1. Jei turite nusiskundimų dėl Gurkė konkrečių paslaugų, turite teisę pateikti skundą kreipiantis į mus el. paštu info@gurke.lt.
 6. Baigiamosios nuostatos
  11.1. Šioms Naudojimosi taisyklėms, privatumo politikai, pirkimo – pardavimo sutarčiai taip pat kitiems dokumentams (jei tokių yra) taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie nesutarimai kylantis iš šių Taisyklių, privatumo politikos, pirkimo – pardavimo sutarties bei kitų taikomų dokumentų, bus sprendžiami pirkimo pardavimo sutartyje nustatyta tvarka;
  11.2. Šios Taisyklės galioja Jums naudojantis Interneto tinklapiu. Jums bus taikoma ta Taisyklių versija, kuri galios paslaugų Jums teikimo metu;
  11.3. Šios Taisyklės ir kitos sąlygos gali būti keičiamos. Informacija apie pakeitimus skelbiama viešai Gurke Interneto svetainėje. Tuo atveju, jeigu nesutinkate su pakeitimais, Jūs turite teisę nutraukti sutartį su  www.gurke.lt;
  11.4. Jei bet kuri šių Naudojimosi taisyklių nuostatų bet kuriame teisme arba teisinėje institucijoje yra pripažįstama kaip negaliojanti, neįvykdoma arba neteisėta, likusios nuostatos lieka galioti. Nuostata pripažinta negaliojanti turi būti pakeista siekiant užtikrinti, kad ji būtų galiojanti, vykdytina ir teisėta;
  11.5. Šios Taisyklės turi būti vykdomos Jūsų ir  www.gurke.lt. Jokia kita šalis nėra įpareigota vykdyti šių Taisyklių.

Taisyklės atnaujintos 2023 metų sausio 24 d.

Ar Jums yra 20 metų? Patvirtinkite savo amžių, kad galėtumėte peržiūrėti turinį, arba spustelėkite „Išeiti“, kad išeitumėte.